Projekt: Ansökningssida till Hagabergs folkhögskola

Hösten 2014 fick jag i uppdrag att utveckla en digital ansökningssida för Hagabergs folkhögskola. Tidigare hade de endast kunnat ta emot ansökningar på papper, vilket innebar ett stort administrativt arbete för personalen. Den nya ansökningssidan stod klar vid årsskiftet 2014/2015 och har använts under vårens antagningsperiod.

Hagabergs ansökningssida

Hittills har fem kurser börjat använda ansökningssidan, som enkelt möjliggör för vem som helst att söka till kurserna. En ny användare registrera sig på en minut och kan därefter fylla i sin ansökan. Det går att ladda upp viktiga dokument som personbevis, skolbetyg, meriter, arbetsintyg och liknande. Användaren kan även spara sin ansökan för att fortsätta att fylla i den en annan dag.

Ansökningssidan har fått ett mycket bra mottagande och har lett till mindre administrativt arbete för kursföreståndare. De kan ladda ner en PDF-version av ansökan så snart den är inskickad och kan snabbt få sammanställningar och liknande. Jag gör löpande uppdateringar och förbättringar av sidan, men den är redan mycket välfungerande.